Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Število in površina stavb, za katere so bila izdana gradbena dovoljenja, Slovenija, mesečno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

STAVBE

Skupaj: 9 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči

MESEC CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 107 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
5. 01. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število, m2
Vir
Statistični urad Republike Slovenije, Ministrstvo za okolje in prostor
Opombe

Opombe


Podatki za 2021 so začasni.
Od leta 2015 spremljamo tudi izdana gradbena dovoljenja za nestanovanjske stavbe, ki se uvrščajo med nezahtevne objekte. Podatki do vključno leta 2015 so objavljeni po datumu izdaje gradbenega dovoljenja, podatki od leta 2016 naprej pa po datumu pravnomočnosti.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
MESEC
2021M09
Ker so poročevalske enote prešle na drug informacijski sistem, je bila v tem mesecu drugačna dinamika zaključevanja obrazcev za gradbena dovoljenja, kar je povzročilo, da so razlike med vrednostmi podatkov v tem mesecu nekoliko izrazitejše.