Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del v gradbeništvu (mesec / povprečje leta 2021) (SKD 2008), originalni podatki, desezonirani podatki in podatki z izločenimi vplivi koledarja, Slovenija, mesečno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

MESEC CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 293 | izbranih:

Išči

VRSTA PODATKA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

SKD DEJAVNOST CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 6 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
15. 07. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
indeks
Naslednja objava
14. 08. 2024
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Podatki za zadnjih 6 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za to obdobje lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Od objave podatkov za januar 2024 je spremenjeno bazno leto pri indeksu Mesec / povprečje leta, iz leta 2015 se je spremenilo na leto 2021. Podatki, preračunani na bazno leto 2021, so na voljo od januarja 2000 naprej. Podatki z baznim letom 2015 so objavljeni v tabeli 1957406S.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
VRSTA PODATKA
Desezonirani podatki so podatki, iz katerih so izločeni vplivi sezone in koledarja; vsebujejo trend in iregularno komponento. Podatki, prilagojeni vplivu števila delovnih dni, so podatki, iz katerih so izločeni vplivi koledarja. Pri komponenti trend-cikel so zadnji podatki nezanesljivi (problem končnih točk). Podatki o trendu kažejo dolgoročno smer razvoja časovne vrste.