Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Nominalni in realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del (mesec / povprečje leta 2015) (SKD 2008), Slovenija, mesečno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

MESEC CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 267 | izbranih:

Išči

VRSTA INDEKSA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči

SKD DEJAVNOST

Skupaj: 6 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
13. 05. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
indeks
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

V letu 2022 se je spremenil način poročanja podatkov in je zdaj spet primerljiv z letom 2020. Zaradi zagotavljanja primerljivosti časovne vrste smo podatke za leto 2021 zato prilagodili novi metodologiji, vse indekse za leto 2021 pa smo na novo preračunali in jih ponovno objavljamo.
Podatki za leto 2022 so začasni, preostali podatki pa so končni.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila