Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Nominalni in realni indeksi vrednosti opravljenih gradbenih del (mesec / povprečje leta 2015) (SKD 2008), Slovenija, mesečno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

MESEC CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 277 | izbranih:

Išči

VRSTA INDEKSA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči

SKD DEJAVNOST

Skupaj: 6 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
15. 03. 2023
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
indeks
Naslednja objava
14. 04. 2023
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Podatki za zadnjih 6 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za to obdobje lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Zdaj objavljeni podatki o vrednostih opravljenih gradbenih del so v primerjavi s tistimi, ki so bili objavljeni za leto 2022, popravljeni. Podatke smo izjemoma revidirali za celotno leto 2022, saj so poročevalske enote sporočile naknadne popravke že sporočenih podatkov. Zaradi napake se opravičujemo in prosimo za razumevanje.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila