Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Vrednost opravljenih gradbenih del po investitorju, področjih dejavnosti [SKD 2008] izvajalca in vrstah objektov [stara metodologija], Slovenija, 1998 - 2011
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

INVESTITOR

Skupaj: 7 | izbranih:

Išči

SKD DEJAVNOST

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 14 | izbranih:

Išči

VRSTA OBJEKTOV

Skupaj: 7 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
24. 01. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
1000 EUR
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Enota:1000 EUR
Podatki do decembra 2006, to je pred vstopom Slovenije v EMU, so
preračunani iz slovenskih tolarjev [SIT] z uporabo nepreklicnega menjalnega
razmerja [1 EUR = 239,64 SIT]. Ta prikaz omogoča časovno primerjavo v
državi in ohranja kazalnike razvoja [stopnjo rasti]. Dodatna pojasnila o
objavljanju statističnih podatkov v evrih in metodologiji preračunavanja
časovnih vrst so objavljeni na spletnih straneh Statističnega urada
Republike Slovenije v rubriki Uvedba evra v državni statistiki. Osnovni podatki v SIT so objavljeni v tabeli Vrednost opravljenih gradbenih del po investitorju, področjih dejavnosti izvajalca in vrstah objektov, podatki v slovenskih tolarjih in informativni preračuni v evre, Slovenija, letno.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
- Koledar objav
- Vprašalniki statističnega raziskovanja
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
SKD DEJAVNOST
S 1. januarjem 2008 je v vseh državah članicah Evropske unije začela veljati nova klasifikacija dejavnosti poslovnih subjektov NACE Rev 2., ki je nadomestila prej veljavno klasifikacijo Nace Rev. 1.1. V Republiki Sloveniji je v veljavo stopila nacionalna različica standardne klasifikacije, imenovana SKD 2008, ki v celoti povzema evropsko klasifikacijo dejavnosti, hkrati pa jo tudi dopolnjuje z nacionalnimi podrazredi.
Nova klasifikacija prinaša mnoge spremembe in dopolnitve, ki so posledica strukturnih sprememb v gospodarstvu v zadnjih letih. Tako je največ sprememb na področju tržnih storitvenih dejavnosti in na področju predelovalnih dejavnosti. Pomembna je tudi sprememba v sami strukturi klasifikacije, saj se z revidirano klasifikacijo ukinja raven podpodročja [2-črkovna raven klasifikacije]. Povzetek najbolj pomembnih razlik med staro in novo različico klasifikacije si lahko ogledate v dokumentu Razlike med SKD 2008 in SKD 2002.
SKD DEJAVNOST
Več splošnih informacij o uvajanju nove klasifikacije je dostopnih na posebni strani Revizija klasifikacijske dejavnosti SKD 2008 / Nace Rev. 2 spletne strani Statističnega urada.
SKD DEJAVNOST
Časovne vrste podatkov po SKD 2002 so objavljeni v tabeli Vrednost opravljenih gradbenih del po investitorju, področjih dejavnosti [SKD 2002] izvajalca in vrstah objektov, Slovenija, letni podatki do leta 2007.