Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Poslovne tendence v gradbeništvu (SKD 2008), originalni in desezonirani podatki, Slovenija, mesečno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

MESEC CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 237 | izbranih:

Išči

VRSTA PODATKA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči

EKONOMSKI KAZALNIK CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 6 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
24. 11. 2021
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
ravnotežje v odstotnih točkah
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.
Statistično raziskovanje sofinancira Evropska komisija.
Za objavljene podatke in besedila je odgovoren izključno Statistični urad Republike Slovenije in ne Evropska komisija.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
EKONOMSKI KAZALNIK
Rezultati (razen pri kazalniku zagotovljeno delo) so izraženi v obliki ravnotežja. Ravnotežje je razlika med deležem pozitivnih in deležem negativnih odgovorov.
EKONOMSKI KAZALNIK
Kazalnik zaupanja
Kazalnik zaupanja je povprečje ravnotežij na vprašanji o sedanjih skupnih naročilih in pričakovanem zaposlovanju.
Enota: ravnotežje v odstotnih točkah
EKONOMSKI KAZALNIK
Obseg gradbenih del
Obseg gradbenih del v zadnjih 3 mesecih: večji, enak, manjši?
Enota: ravnotežje v odstotnih točkah
Skupna naročila
Sedanja skupna naročila: višja kot normalno, normalna, nižja kot normalno?
Enota: ravnotežje v odstotnih točkah
Pričakovano zaposlovanje
Pričakovano zaposlovanje v naslednjih 3 mesecih: povečalo, ostalo enako, zmanjšalo?
Enota: ravnotežje v odstotnih točkah
Pričakovane cene
Pričakovane cene v naslednjih 3 mesecih: zvišale, ostale enake, znižale?
Enota: ravnotežje v odstotnih točkah
Zagotovljeno delo
V primeru normalnih delovnih ur je že začeto ali s pogodbami dogovorjeno delo zagotovljeno za .... mesecev?
Enota: mesec