Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Ocena dokončanih stanovanj - izbrani kazalniki, po statističnih regijah, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

STATISTIČNA REGIJA

Skupaj: 13 | izbranih:

Išči

KAZALNIK CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 4 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 22 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
13. 06. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število na 1000 prebivalcev, m2, %
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Podatki do vključno leta 2007 so objavljeni po Enotni klasifikaciji vrst
objektov [Ur.l.RS, št.33/2003], od leta 2008 naprej pa po Klasifikaciji
vrst objektov [Ur.l.RS, št.109/2011].
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
STATISTIČNA REGIJA
Podatki so teritorialno razvrščeni po Klasifikaciji statističnih teritorialnih enot v Evropski uniji [The Classification of Territorial Units for Statistics] – NUTS [opis in pojasnila], raven NUTS 3.Opombe o spremembah posameznih regij so zapisane k vsaki spremenjeni regiji in so ob izpisu tabele na zaslon dostopne s klikom na poveazvo Opombe. V opombah je na začetku naveden datum, s katerim je opisana teritorialna sprememba upoštevana pri teritorialnem razvrščanju enot za statistične namene.