Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Poraba goriv, električne energije in toplotne energije (naravne enote) v komercialnih in javnih storitvah po dejavnosti (SKD 2008), Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

SKD DEJAVNOST CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 14 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 1 | izbranih:

Išči

ENERGETSKI VIR CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 8 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
6. 10. 2023
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
GWh, TJ, 1000 Sm3, t
Naslednja objava
8. 10. 2024
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
ENERGETSKI VIR
Neosvinčeni motorni bencin (t)
Vključena je samo poraba goriva za delovne stroje.
Dizelsko gorivo (t)
Vključena je samo poraba goriva za delovne stroje.