Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Poraba obnovljivih virov energije in odpadkov (TJ), Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

ENERGETSKI VIR CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 14 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 22 | izbranih:

Išči

VRSTA RABE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
15. 05. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
TJ
Naslednja objava
8. 10. 2024
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
ENERGETSKI VIR
Geotermalna in toplota iz okolice (TJ)
Toplota iz okolice vključuje aerotermalno, hidrotermalno ali geotermalno energijo, ki se izkorišča s pomočjo toplotnih črpalk, ne vključuje pa energije, ki se uporablja za pogon toplotnih črpalk (elektrika ipd.).