Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Trdna, tekoča in plinasta goriva, Slovenija, mesečno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

MESEC CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 244 | izbranih:

Išči

GORIVO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 11 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 6 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
27. 05. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
t, 1000 Sm3
Naslednja objava
26. 06. 2024
Vir
Statistični urad republike Slovenije
Opombe

Opombe

Podatki za zadnje 3 mesece so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnje 3 mesece lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
MESEC
2015M01
Od januarja 2015 je med zalogami poleg komercialnih zalog upoštevano tudi stanje obveznih blagovnih rezerv in pa stanje delegiranih zalog.
Zaradi tega se pri nekaterih kategorijah končne zaloge iz decembra 2014 ne ujemajo z začetnimi zalogami iz januarja 2015.