Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Energetska bilanca (1000 toe), Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

OSKRBA IN PORABA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 30 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 20 | izbranih:

Išči

ENERGETSKI VIR

Skupaj: 11 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
27. 01. 2021
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
1000 toe
Vir
SURS
Opombe

Opombe

Vir: Statistični urad Republike Slovenije
Skladno z revizijo energetskih statistik, ki smo jo na Statističnem uradu začeli izvajati v 2020, smo revidirali tudi energetsko bilanco od leta 2000 dalje. Revizija je vplivala predvsem na podatke o rabi obnovljivih virov energije v gospodinjstvih za obdobje 2000–2008, ki so bili do sedaj nepopolni. Revidirani so bili podatki o rabi energije v industriji za leti 2018 in 2019, razširjena je bila tudi bilanca končne rabe električne energije in vanjo vključeni podatki o končni rabi v kmetijskem sektorju.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila