Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Energetska bilanca (1000 toe), Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

OSKRBA IN PORABA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 31 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 23 | izbranih:

Išči

ENERGETSKI VIR

Skupaj: 11 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
6. 10. 2023
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
1000 toe
Naslednja objava
15. 05. 2024
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Kategorija »Končna poraba – drugi porabniki« od referenčnega leta 2022 naprej ne zajema več porabe v storitvenih dejavnostih. Ta se od takrat prikazuje kot samostojna kategorija.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila