Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Električna energija (GWh), Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 31 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 28 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
15. 05. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
GWh
Naslednja objava
8. 10. 2024
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Kategorija »Končna raba – drugi porabniki« od referenčnega leta 2022 naprej ne zajema več porabe v storitvenih dejavnostih. Ta se od takrat prikazuje kot samostojna kategorija.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
MERITVE
Proizvodnja na generatorju - hidroelektrarne
Upoštevana je tudi ocena proizvodnje malih zasebnih hidroelektrarn na podlagi nakupa distribucije.
Proizvodnja na pragu - hidroelektrarne
Upoštevana je tudi ocena proizvodnje malih zasebnih hidroelektrarn na podlagi nakupa distribucije.
Končna raba - promet
Od leta 2002 vključuje žičnice in železniški promet.