Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Električna energija (GWh), Slovenija, mesečno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 29 | izbranih:

Išči

MESEC CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 243 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
25. 04. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
GWh
Naslednja objava
27. 05. 2024
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Podatki za zadnje tri mesece so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnje tri mesece lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila