Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Cene električne energije za gospodinjske odjemalce (EUR/kWh), Slovenija, polletno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

STANDARDNA PORABNIŠKA SKUPINA (LETNA PORABA) CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 6 | izbranih:

Išči

CENA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 6 | izbranih:

Išči

POLLETJE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 29 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
4. 03. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
EUR/KWh
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

STANDARDNA PORABNIŠKA SKUPINA (LETNA PORABA)
Porabniške skupine od DA do DE so definirane glede na interval letne porabe.
POLLETJE
H1: Prva polovica tekočega leta (januar do junij).
H2: Druga polovica tekočega leta (julij do december).
CENA
Povprečna cena za porabniško skupino.
DAVKI IN DAJATVE
prispevka OVE + SPTE in URE, prispevek Borzen, trošarina, DDV
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila