Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Cene električne energije za negospodinjske odjemalce (EUR/kWh), Slovenija, četrtletno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

STANDARDNA PORABNIŠKA SKUPINA (LETNA PORABA)

Skupaj: 7 | izbranih:

Išči

CENA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 6 | izbranih:

Išči

ČETRTLETJE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 41 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
3. 06. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
EUR/kWh
Naslednja objava
5. 09. 2022
Vir
Ministrstvo za infrastrukturo - Direktorat za energijo
Opombe

Opombe

STANDARDNA PORABNIŠKA SKUPINA (LETNA PORABA)
Porabniške skupine od IA do IF so definirane glede na interval letne porabe.
ČETRTLETJE
Q1: Prvo četrtletje tekočega leta (januar do marec).
Q2: Drugo četrtletje tekočega leta (april do junij).
Q3: Tretje četrtletje tekočega leta (julij do september).
Q4: Četrto četrtletje tekočega leta (oktober do december).
CENA
Povprečna cena za porabniško skupino.
DAVKI IN DAJATVE
prispevka OVE + SPTE in URE, prispevek Borzen, trošarina, DDV
Podatki za 1., 2. in 3. četrtletje 2021 so bili z objavo za 4. četrtletje 2021 revidirani.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila