Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Cene za zemeljski plin za gospodinjske odjemalce, Slovenija, četrtletno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

STANDARDNA PORABNIŠKA SKUPINA (LETNA PORABA)

Skupaj: 4 | izbranih:

Išči

ENOTA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

CENA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

ČETRTLETJE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 48 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
5. 03. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
EUR/GJ, EUR/Sm3, EUR/kWh
Naslednja objava
5. 06. 2024
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

STANDARDNA PORABNIŠKA SKUPINA (LETNA PORABA)
Porabniške skupine od D1 do D3 so definirane glede na interval letne porabe.
D1 do 20 GJ (do 5 556 kWh)
D2 20 do 200 GJ (5 556 do 55 556 kWh)
D3 nad 200 GJ (nad 55 556 kWh)
ČETRTLETJE
Q1: Prvo četrtletje tekočega leta (januar do marec).
Q2: Drugo četrtletje tekočega leta (april do junij).
Q3: Tretje četrtletje tekočega leta (julij do september).
Q4: Četrto četrtletje tekočega leta (oktober do december).
CENA
Povprečna cena za porabniško skupino.
DAVKI IN DAJATVE:
okoljska dajatev za obremenjevanje zraka z emisijo CO2, prispevka OVE + SPTE in URE, trošarina, DDV

OPOMBA - Ukrepi v 2022/23:
- začasni ukrep znižanja trošarine od 1.2.2022 do 31.7.2022 in podaljšano za nedoločen čas.
- ukrep znižanja prispevkov OVE+SPTE in CO2 za 50% za gosp. odjemalce in MPO (NN brez merjenja moči) od 1.9.2022 do 31.8.2023
- ukrep znižanja DDV na 9,5 % od 1.9. 2022 dalje do 31.5.2023
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila