Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Končna poraba energije po namenu in vrsti energetskega vira (TJ), gospodinjstva, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

NAMEN PORABE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 15 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 23 | izbranih:

Išči

ENERGETSKI VIR CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 10 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
6. 10. 2023
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
TJ
Naslednja objava
8. 10. 2024
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila – Letna energetska statistika
- Metodološka pojasnila – Poraba energije in goriv v gospodinjstvih
LETO
Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
LETO
Podatki za 2020 so bili popravljeni, saj so bile v modelski izračun vključene predpostavke o delu in šolanju na domu, ki sta bila v letu 2020 prisotna v večjem obsegu.
ENERGETSKI VIR
Toplota iz okolice
Toplota iz okolice vključuje aerotermalno, hidrotermalno ali geotermalno energijo, ki se izkorišča s pomočjo toplotnih črpalk, ne vključuje pa energije, ki se uporablja za pogon toplotnih črpalk (elektrika ipd.).