Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Indeksi nominalnega prihodka od prodaje v industriji (mesec / povprečje leta 2015) po področju in namenski skupini (SKD 2008), originalni podatki in podatki, iz katerih so izločeni vplivi sezone in koledarja, Slovenija, mesečno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

VRSTA PODATKA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

MESEC CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 267 | izbranih:

Išči

SKD DEJAVNOST / NAMENSKA SKUPINA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 10 | izbranih:

Išči

PRODAJA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 5 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
10. 05. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
indeks
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Pri preračunih lahko pride zaradi zaokroževanja indeksov do manjših odstopanj glede na podatke, objavljene v drugih publikacijah.
Z januarjem 2018 smo pri izračunih vseh indeksov prešli na novo bazno leto 2015.
Indeksi prihodka od prodaje so za obdobje od januarja 2000 do januarja 2003 ocenjeni na osnovi mesečnih podatkov o prodanih količinah industrijskih proizvodov [Mesečno raziskovanje industrije] in povprečnih letnih cenah industrijskih proizvodov [Letno raziskovanje industrije].
Za razdelitev prihodka od prodaje na domači in tuji trg so bili uporabljeni četrtletni podatki o prihodku od prodaje iz raziskovanja o gospodarskih družbah za obračun dodane vrednosti in bruto investicij.
Podatki od februarja 2003 dalje so zbrani z rednim mesečnim raziskovanjem o prihodku od prodaje in vrednosti zalog v industriji.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
VRSTA PODATKA
Pri desezoniranju časovnih vrst uporabljamo program JDemetra+. Upoštevamo celotno časovno obdobje. Ker se modeli pregledujejo in po potrebi prilagajajo mesečno, lahko pri rezultatih desezoniranja nastanejo večje revizije (popravki).
MESEC
Podatki so od januarja 2021 začasni.