Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Poslovne tendence - investicije v predelovalnih dejavnostih (SKD 2008) po dejavnosti, vrsti dejavnika in baznem obdobju, originalni podatki, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

SKD DEJAVNOST CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 31 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 22 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči

BAZNO OBDOBJE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči

VRSTA DEJAVNIKA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 4 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
24. 11. 2023
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
%
Naslednja objava
25. 11. 2024
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Po navodilih Evropske komisije se je spremenil del vprašalnika Poslovne tendence, ki se nanaša na investicije v predelovalnih dejavnostih.
Preračunana in objavljena je bila tudi celotna časovna serija, s čimer se je zagotovila primerljivost podatkov po letih.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
LETO
Anketo izvajamo dvakrat letno, in sicer aprila (spomladi) in novembra (jeseni).
VRSTA DEJAVNIKA
Podjetja lahko označijo več vrst dejavnikov, zato vsota odstotkov ni 100.