Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Indeksi industrijske proizvodnje (mesec / povprečje leta 2021) po področju in namenski skupini (SKD 2008), originalni podatki in podatki, iz katerih so izločeni vplivi sezone in koledarja, Slovenija, mesečno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

VRSTA PODATKA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

MESEC CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 293 | izbranih:

Išči

SKD DEJAVNOST / NAMENSKA SKUPINA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 11 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
10. 07. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
indeks
Naslednja objava
9. 08. 2024
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Zdaj objavljeni podatki o Indeksi industrijske proizvodnje (mesec / povprečje leta 2021) po področju in namenski skupini (SKD 2008), originalni podatki in podatki, iz katerih so izločeni vplivi sezone in koledarja, Slovenija, mesečno so v primerjavi s tistimi, ki so bili objavljeni 11.3.2024 popravljeni. Za napako se opravičujemo in prosimo za razumevanje.
Pri preračunih lahko pride zaradi zaokroževanja indeksov do manjših odstopanj glede na podatke, objavljene v drugih publikacijah.
Od objave podatkov za januar 2024 je spremenjeno bazno leto pri indeksu Mesec / povprečje leta, iz leta 2015 se je spremenilo na leto 2021. Podatki, preračunani na bazno leto 2021, so na voljo od januarja 2000 naprej. Podatki z baznim letom 2015 so objavljeni v tabeli 1701102S.
Indeksi industrijske proizvodnje [IIP] so za obdobje od januarja 2000 do januarja 2004 izračunani na osnovi podatkov o proizvedenih količinah industrijskih proizvodov. Od februarja 2004 pa so osnova za izračun IIP podatki o vrednostni proizvodnji, ki je izračunana po obrazcu:
Vrednost proizvodnje v mesecu x = prihodek od prodaje v mesecu x + zaloge v mesecu x - zaloge v mesecu x-1
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
VRSTA PODATKA
Pri desezoniranju časovnih vrst uporabljamo program JDemetra+. Upoštevamo celotno časovno obdobje. Ker se modeli pregledujejo in po potrebi prilagajajo mesečno, lahko pri rezultatih desezoniranja nastanejo večje revizije (popravki).