Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Indeksi industrijske proizvodnje (mesec / povprečje leta 2021) po 2-mestni šifri dejavnosti (SKD 2008), Slovenija, mesečno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

MESEC CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 293 | izbranih:

Išči

SKD DEJAVNOST CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 30 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
10. 07. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
indeks
Naslednja objava
9. 08. 2024
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Zdaj objavljeni podatki o Indeksi industrijske proizvodnje (mesec / povprečje leta 2021) po 2-mestni šifri dejavnosti (SKD 2008), Slovenija, mesečno so v primerjavi s tistimi, ki so bili objavljeni 11.3.2024 popravljeni. Za napako se opravičujemo in prosimo za razumevanje.
Pri preračunih lahko pride zaradi zaokroževanja indeksov do manjših odstopanj glede na podatke, objavljene v drugih publikacijah.
Od objave podatkov za januar 2024 je spremenjeno bazno leto pri indeksu Mesec / povprečje leta, iz leta 2015 se je spremenilo na leto 2021. Podatki, preračunani na bazno leto 2021, so na voljo od januarja 2000 naprej. Podatki z baznim letom 2015 so objavljeni v tabeli 1701101S.
Indeksi industrijske proizvodnje [IIP] so za obdobje od januarja 2000 do januarja 2004 izračunani na osnovi podatkov o proizvedenih količinah industrijskih proizvodov. Od februarja 2004 pa so osnova za izračun IIP podatki o vrednostni proizvodnji, ki je izračunana po obrazcu:
Vrednost proizvodnje v mesecu x = prihodek od prodaje v mesecu x + zaloge v mesecu x - zaloge v mesecu x-1
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
SKD DEJAVNOST
35 Oskrba z električno energijo, plinom in paro
Skupina 35.3 [Oskrba s paro in vročo vodo] ni zajeta.