Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Skupni indeksi obsega proizvodnje (mesec / povprečje leta 2015) po vrsti podatka, Slovenija, 2011M01 - 2023M12
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

MESEC CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 156 | izbranih:

Išči

VRSTA PODATKA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
5. 04. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
indeks
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Od objave podatkov za januar 2024 je spremenjeno bazno leto pri indeksu Mesec / povprečje leta, iz leta 2015 se je spremenilo na leto 2021. Podatki, preračunani na bazno leto 2021, so na voljo od januarja 2011 naprej. Podatki z baznim letom 2021 so objavljeni v tabeli 1701116S.
Podatki za preteklo in tekoče leto so začasni.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
VRSTA PODATKA
Desezonirani podatki
Iz podatkov so izločeni vplivi sezone in koledarja.
Podatki z izločenimi vplivi koledarja
Iz podatkov so izločeni vplivi koledarja.