Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Indeksi industrijske proizvodnje (mesec / povprečje leta 2015) po tehnološki zahtevnosti (SKD 2008) v predelovalnih dejavnostih, originalni podatki in podatki, iz katerih so izločeni vplivi sezone in koledarja, Slovenija, mesečno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

VRSTA PODATKA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

MESEC CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 168 | izbranih:

Išči

TEHNOLOŠKA ZAHTEVNOST CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 4 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
9. 02. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
indeks
Naslednja objava
11. 03. 2024
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Z januarjem 2017 smo začeli objavljati podatke o indeksu industrijske proizvodnje po tehnološki zahtevnosti. Časovne vrste podatkov so preračunane za nazaj za obdobje od januarja 2010 dalje.
Pri preračunih lahko pride zaradi zaokroževanja indeksov do manjših odstopanj glede na podatke, objavljene v drugih publikacijah.
Z januarjem 2018 smo pri izračunih vseh indeksov prešli na novo bazno leto 2015.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
VRSTA PODATKA
Pri desezoniranju časovnih vrst uporabljamo program JDemetra+. Upoštevamo celotno časovno obdobje. Ker se modeli pregledujejo in po potrebi prilagajajo mesečno, lahko pri rezultatih desezoniranja nastanejo večje revizije (popravki).
MESEC
Podatki so od januarja 2023 začasni.