Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Indeksi nominalnih vrednosti zalog v industrijski proizvodnji (mesec / povprečje leta 2015) po 2-mestni šifri dejavnosti (SKD 2008), Slovenija, mesečno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

MESEC CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 240 | izbranih:

Išči

SKD DEJAVNOST CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 29 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
9. 02. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
indeks
Naslednja objava
11. 03. 2024
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Indeksi zalog so izračunani na osnovi podatkov o vrednosti zalog lastne dokončane in nedokončane proizvodnje, ki jih enote ovrednotijo skladno s Slovenskimi računovodskimi standardi.
Pri preračunih lahko pride zaradi zaokroževanja indeksov do manjših odstopanj glede na podatke, objavljene v drugih publikacijah.
Z januarjem 2018 smo pri izračunih vseh indeksov prešli na novo bazno leto 2015.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
MESEC
Podatki so od januarja 2023 začasni.