Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Indeksi industrijske proizvodnje (mesec / povprečje leta 2015) po 2-mestni šifri dejavnosti (SKD 2008), Slovenija, mesečno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

MESEC CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 285 | izbranih:

Išči

SKD DEJAVNOST CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 30 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
10. 11. 2023
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
indeks
Naslednja objava
11. 12. 2023
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Pri preračunih lahko pride zaradi zaokroževanja indeksov do manjših odstopanj glede na podatke, objavljene v drugih publikacijah.
Z januarjem 2018 smo pri izračunih vseh indeksov prešli na novo bazno leto 2015.
Indeksi industrijske proizvodnje [IIP] so za obdobje od januarja 2000 do januarja 2004 izračunani na osnovi podatkov o proizvedenih količinah industrijskih proizvodov.
Od februarja 2004 pa so osnova za izračun IIP podatki o vrednostni proizvodnji, ki je izračunana po obrazcu:
Vrednost proizvodnje v mesecu x = prihodek od prodaje v mesecu x + zaloge v mesecu x - zaloge v mesecu x-1
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
MESEC
Podatki so od januarja 2023 začasni.
SKD DEJAVNOST
35 Oskrba z električno energijo, plinom in paro
Skupina 35.3 [Oskrba s paro in vročo vodo] ni zajeta.