Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Poslovne tendence v predelovalnih dejavnostih po dejavnostih SKD in namenskih skupinah (SKD 2008), originalni podatki, Slovenija, četrtletno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

DEJAVNOST CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 31 | izbranih:

Išči

ČETRTLETJE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 113 | izbranih:

Išči

EKONOMSKI KAZALNIKI CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 6 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
25. 01. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
ravnotežje v odstotnih točkah, %
Naslednja objava
24. 04. 2024
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Statistično raziskovanje sofinancira Evropska komisija.
Za objavljene podatke in besedila je odgovoren izključno Statistični urad Republike Slovenije in ne Evropska komisija.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
ČETRTLETJE
Q1 - podatki za januar v opazovanem letu
Q2 - podatki za april v opazovanem letu
Q3 - podatki za julij v opazovanem letu
Q4 - podatki za oktober v opazovanem letu
EKONOMSKI KAZALNIKI
Rezultati (razen pri kazalniku izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti) so izraženi v obliki ravnotežja. Ravnotežje je razlika med deležem pozitivnih in negativnih odgovorov.
EKONOMSKI KAZALNIKI
Izkoriščenost proizvodnih zmogljivosti
Sedanja stopna izkoriščenosti zmogljivosti (tehnično tehnoloških, človeških virov) je ... %?
Enota: %.
Ustreznost proizvodnih zmogljivosti
Proizvodne zmogljivosti glede na pričakovano povpraševanje v naslednjih 12 mesecih: prevelike, ustrezne, premajhne?
Enota: ravnotežje v odstotnih točkah.
Konkurenčni položaj na domačem trgu
Konkurenčni položaj podjetja na domačem trgu v zadnjih 3 mesecih: boljši, nespremenjen, slabši, niste bili navzoči na domačem trgu?
Enota: ravnotežje v odstotnih točkah.
Konkurenčni položaj na trgih držav EU
Konkurenčni položaj podjetja na trgih držav članic Evropske unije v zadnjih 3 mesecih: boljši, nespremenjen, slabši, niste bili navzoči na trgih držav članic Evropske unije?
Enota: ravnotežje v odstotnih točkah.
Konkurenčni položaj na trgih zunaj EU
Konkurenčni položaj podjetja na trgih zunaj Evropske unije v zadnjih 3 mesecih: boljši, nespremenjen, slabši, niste bili navzoči na trgih zunaj Evropske unije?
Enota: ravnotežje v odstotnih točkah.
Obseg novih naročil
Obseg novih naročil se je v zadnjih 3 mesecih: povečal, ostal nespremenjen, zmanjšal?
Enota: ravnotežje v odstotnih točkah.