Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Sečnja in poraba okroglega lesa v gozdarski dejavnosti (m3), po vrsti aktivnosti, poslovni subjekti, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

VRSTA AKTIVNOSTI CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 12 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 9 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
10. 09. 2021
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
m3
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Vir: Statistični urad Republike Slovenije.
Zdaj objavljeni podatki o Sečnji in porabi okroglega lesa v gozdarski dejavnosti so v primerjavi s tistimi, ki so bili objavljeni 11. 9. 2020, popravljeni. Zaradi napake se opravičujemo in prosimo za razumevanje.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
VRSTA AKTIVNOSTI: Sečnja, iglavci , LETO: 2019
Popravljen podatek, 10. 9. 2021. Prej: 1.446.457
VRSTA AKTIVNOSTI: Sečnja, listavci , LETO: 2019
Popravljen podatek, 10. 9. 2021. Prej: 801.908
VRSTA AKTIVNOSTI: Spravilo, iglavci , LETO: 2019
Popravljen podatek, 10. 9. 2021. Prej: 1.318.465
VRSTA AKTIVNOSTI: Spravilo, listavci , LETO: 2019
Popravljen podatek, 10. 9. 2021. Prej: 864.797
VRSTA AKTIVNOSTI: Prevoz, iglavci , LETO: 2019
Popravljen podatek, 10. 9. 2021. Prej: 629.785
VRSTA AKTIVNOSTI: Prevoz, listavci , LETO: 2019
Popravljen podatek, 10. 9. 2021. Prej: 314.260
VRSTA AKTIVNOSTI: Izdelava gozdnih lesnih sortimentov, iglavci , LETO: 2019
Popravljen podatek, 10. 9. 2021. Prej: 768.015
VRSTA AKTIVNOSTI: Izdelava gozdnih lesnih sortimentov, listavci , LETO: 2019
Popravljen podatek, 10. 9. 2021. Prej: 400.722
VRSTA AKTIVNOSTI: Prodaja lesa, iglavci , LETO: 2019
Popravljen podatek, 10. 9. 2021. Prej: 1.550.473
VRSTA AKTIVNOSTI: Prodaja lesa, listavci , LETO: 2019
Popravljen podatek, 10. 9. 2021. Prej: 867.050
VRSTA AKTIVNOSTI: Lastna poraba lesa, iglavci , LETO: 2019
Popravljen podatek, 10. 9. 2021. Prej: N
VRSTA AKTIVNOSTI: Lastna poraba lesa, listavci , LETO: 2019
Popravljen podatek, 10. 9. 2021. Prej: 23.162 M