Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Izvoz in uvoz okroglega lesa (m3), Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

GOZDNI LESNI SORTIMENTI CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 11 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 32 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
22. 09. 2023
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
m3
Naslednja objava
20. 09. 2024
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


.
Ker so bile šifre blaga v Kombinirani nomenklaturi za leto 2017 spremenjene, ni bilo mogoče prikazati vseh podatkov tako kot v prejšnjih letih. Podatki o okroglem lesu iglavcev po namenu rabe so prikazani tako kot v prejšnjih letih, okrogli les listavcev pa je bilo mogoče prikazati samo skupaj (v skupnem podatku): okrogli industrijski les listavcev skupaj in les za kurjavo.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila