Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Kmetijska gospodarstva, KZU in ekonomska velikost po tipih kmetovanja, kohezijski regiji, Slovenija, 2010, 2020
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

TIP KMETOVANJA

Skupaj: 85 | izbranih:

Išči

KOHEZIJSKA REGIJA

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 6 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
15. 11. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število, 1000 EUR, ha
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
KOHEZIJSKA REGIJA
Podatki so teritorialno razvrščeni po Klasifikaciji statističnih teritorialnih enot v Evropski uniji (The Classification of Territorial Units for Statistics) – NUTS (opis in pojasnila), raven NUTS 2. Podatki o spremembah posameznih kohezijskih regij so dostopni na povezavi.
MERITVE
Kmetijska zemljišča v uporabi [KZU v ha]
Skupni pašniki niso vključeni (8.221 ha leta 2010 in 8.167 ha leta 2020).
KZU na gospodarstvo [v ha]
Skupni pašniki niso vključeni (8.221 ha leta 2010 in 8.167 ha leta 2020).
Ekonomska velikost na ha KZU [v 1000 EUR]
Skupni pašniki niso vključeni (8.221 ha leta 2010 in 8.167 ha leta 2020).