Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Povprečne letne zakupnine za njive ter trajne travnike in pašnike, skupaj (EUR/ha), po kohezijskih regijah, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

KOHEZIJSKA REGIJA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 10 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
28. 09. 2023
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
EUR/ha
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Skladno z enotno metodologijo EU Statistični urad RS ne spremlja kakovosti posameznih kmetijskih zemljišč, ki so bila v posameznem referenčnem letu v zakupu. Zato se kakovost kmetijskih zemljišč, zajetih v raziskovanje, med leti lahko razlikuje.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila