Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Kmetijska zemljišča v uporabi z ekološko pridelavo (ha), po rabi kmetijskih zemljišč v uporabi, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije označeno z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

RABA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ V UPORABI CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 7 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 17 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
7. 07. 2021
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
ha
Vir
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Opombe

Opombe

Vir: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Povezane vsebine:
Metodološka pojasnila
MERITVE
Na ekoloških kmetijskih gospodarstvih
Na kmetijskih gospodarstvih z ekološkim statusom kot ga določa Uredba Sveta (ES)
št.834/2007 z dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in označevanju
ekoloških proizvodov ter Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih
pridelkov oziroma živil (UL št.71,6.9.2010).
Na kmetijskih gospodarstvih v preusmeritvi
Na kmetijskih gospodarstvih v določenem prehodnem obdobju
pred pridobitvijo statusa ekološkega kmetijskega gospodarstva.