Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Kmetijska zemljišča v uporabi z ekološko pridelavo (ha), po rabi kmetijskih zemljišč v uporabi, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

RABA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ V UPORABI CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 7 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 19 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
17. 07. 2023
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
ha
Vir
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Opombe

Opombe


Povezane vsebine:
Metodološka pojasnila
RABA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ V UPORABI
Njive in vrtovi
Zdaj objavljeni podatki o površini njivah in vrtovi so v primerjavi s tistimi, ki so bili objavljeni 6.7.2021, popravljeni. Prvotno objavljena vrednost tega podatka je bila 5844,7 hektarjev. Zaradi napake se opravičujemo in prosimo za razumevanje.
..Od tega zelenjadnice, melone in jagode
Zdaj objavljeni podatki o površini zelenjadnic so v primerjavi s tistimi, ki so bili objavljeni 6.7.2021, popravljeni. Prvotno objavljena vrednost tega podatka je bila 284,20 hektarjev. Zaradi napake se opravičujemo in prosimo za razumevanje.
Trajni travniki in pašniki
Zdaj objavljeni podatki o površini trajnit travnikov in travinja so v primerjavi s tistimi, ki so bili objavljeni 6.7.2021, popravljeni. Prvotno objavljena vrednost tega podatka je bila 37.297,46 hektarjev. Zaradi napake se opravičujemo in prosimo za razumevanje.
Sadovnjaki
Zdaj objavljeni podatki o površini sadovnjakov so v primerjavi s tistimi, ki so bili objavljeni 6.7.2021, popravljeni. Prvotno objavljena vrednost tega podatka je bila 1878,92 hektarjev. Zaradi napake se opravičujemo in prosimo za razumevanje.
Vinogradi
Zdaj objavljeni podatki o površini vinogradov so v primerjavi s tistimi, ki so bili objavljeni 6.7.2021, popravljeni. Prvotno objavljena vrednost tega podatka je bila 533,72 hektarjev. Zaradi napake se opravičujemo in prosimo za razumevanje.
MERITVE
Na ekoloških kmetijskih gospodarstvih
Na kmetijskih gospodarstvih z ekološkim statusom kot ga določa Uredba Sveta (ES)
št.834/2007 z dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in označevanju
ekoloških proizvodov ter Pravilnik o ekološki pridelavi in predelavi kmetijskih
pridelkov oziroma živil (UL št.71,6.9.2010).
Na kmetijskih gospodarstvih v preusmeritvi
Na kmetijskih gospodarstvih v določenem prehodnem obdobju
pred pridobitvijo statusa ekološkega kmetijskega gospodarstva.