Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Kmetijska gospodarstva, splošni pregled, Slovenija, večletno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

KMETIJSKA GOSPODARSTVA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 11 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 8 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
3. 07. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število, ha
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Zaradi zaokroževanja se določeni seštevki morda ne ujemajo.
Med družinske člane prištevamo gospodarja in ostale člane gospodinjstva.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
KMETIJSKA GOSPODARSTVA
Kmetijska gospodarstva z ekološkim kmetovanjem
Ocena Raziskovanja strukture kmetijskih gospodarstev. Z natančnim podatkom razpolaga Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.
Upoštevana so vsa kmetijska zemljišča v uporabi, ne glede na način kmetovanja.
Kmetijska gospodarstva v postopku preusmeritve v ekološko kmetovanje
Ocena Raziskovanja strukture kmetijskih gospodarstev. Z natančnim podatkom razpolaga Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.
Upoštevana so vsa kmetijska zemljišča v uporabi, ne glede na način kmetovanja.
Kmetijska gospodarstva v območjih z omejenimi dejavniki za kmetijsko dejavnost, hribovska in gorska območja
Ocena Raziskovanja strukture kmetijskih gospodarstev. Z natančnim podatkom razpolaga Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.
Kmetijska gospodarstva v območjih z omejenimi dejavniki za kmetijsko dejavnost, druga območja z omejenimi dejavniki
Ocena Raziskovanja strukture kmetijskih gospodarstev. Z natančnim podatkom razpolaga Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.
Kmetijska gospodarstva ki ne ležijo v območjih z omejenimi dejavniki za kmetijsko dejavnost
Ocena Raziskovanja strukture kmetijskih gospodarstev. Z natančnim podatkom razpolaga Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.
Kmetijska gospodarstva v območjih z okoljskimi omejitvami
Ocena Raziskovanja strukture kmetijskih gospodarstev. Z natančnim podatkom razpolaga Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.
V rezultatih so upoštevana vodovarstvena območja, varovana območja, opredeljena v predpisu, ki ureja navzkrižno skladnost, zavarovana območja, opredeljena v nacionalnem programu razvoja podeželja in osrednje območje pojavljanja velikih zveri.
MERITVE
Kmetijska zemljišča v uporabi [ha]
Skupni travniki in pašniki niso vključeni [do leta 2007 22.786 ha, leta 2007 9.062 ha, leta 2010 8.221 ha, leta 2013 8.733 ha, leta 2016 8.812 ha].