Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Kazalniki bilance fosforja na ha kmetijskih zemljišč v uporabi (kg/ha), Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

POSAMEZNE POSTAVKE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 31 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
27. 02. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
kg/ha
Vir
Vir: Kmetijski inštitut Slovenije
Opombe

Opombe

Vir: Kmetijski inštitut Slovenije
Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
POSAMEZNE POSTAVKE
Vnosi fosforja
Podatek je bil spremenjen zaradi sprememb pri izračunu; odslej so upoštevani tudi podatki o vnosu P s komposti in digestati.
Datum spremembe: 27. 2. 2020.
Spremembe podatkov so od 0,10 % do 1,23 %.
Bruto bilančni presežek/primanjkljaj
Podatek je bil spremenjen zaradi sprememb pri izračunu; odslej so upoštevani tudi podatki o vnosu P s komposti in digestati.
Datum spremembe: 27. 2. 2020.
Spremembe podatkov so od 0,17 % do 15,93 %.
POSAMEZNE POSTAVKE
Vnosi fosforja
Vnos fosforja je količina vseh oblik fosforja, preračunana v tone fosforja, ki je bila vnesena v tla s semeni in sadilnim materialom, z gnojili in z ostanki pridelkov na njivah.
Odvzemi fosforja
Odvzem fosforja je količina vseh oblik fosforja, preračunane v tone fosforja, ki je bila odvzeta iz tal s pospravljenimi pridelki, s pospravljeno ali popaseno krmo ter s pospravljenimi ostanki pridelkov z njiv.
Bruto bilančni presežek/primanjkljaj
Bruto presežek/primanjkljaj fosforja je v tla vnesena količina fosforja, od katere odštejemo odvzeto količino fosforja. Morebitni presežki fosforja pomenijo nevarnost negativnega vpliva kmetijstva na okolje in so podlaga za posredno ocenjevanje obremenjevanja voda s fosforjem (nevarnost evtrofikacije).