Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Kazalniki bilance dušika na ha kmetijskih zemljišč v uporabi (kg/ha), Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

POSAMEZNE POSTAVKE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 4 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 31 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
27. 02. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
kg/ha
Vir
Vir: Kmetijski inštitut Slovenije
Opombe

Opombe

Vir: Kmetijski inštitut Slovenije
Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
POSAMEZNE POSTAVKE
Vnosi dušika
Podatek je bil spremenjen zaradi sprememb pri izračunu
Datum spremembe: 26. 2. 2021.
Spremembe podatkov so od 0,06 % do 1 %.
Odvzemi dušika
Podatek je bil spremenjen zaradi sprememb pri izračunu
Datum spremembe: 26. 2. 2021.
Spremembe podatkov so od 0,06 % do 1 %.
Bruto bilančni presežek
Podatek je bil spremenjen zaradi sprememb pri izračunu
Datum spremembe: 26. 2. 2021.
Spremembe podatkov so od 0,06 % do 1 %.
Neto bilančni presežek
Podatek je bil spremenjen zaradi sprememb pri izračunu
Datum spremembe: 26. 2. 2021.
Spremembe podatkov so od 0,06 % do 1 %.
POSAMEZNE POSTAVKE
Vnosi dušika
Vnosi dušika so količine vseh oblik dušika preračunane v kg dušika, ki so bile vnešene v tla s semeni in sadilnim materialom, z gnojili, z biološko fiksacijo, z depozicijo atmosferskega dušika in z ostanki pridelkov na njivah, preračunani na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi.
Odvzemi dušika
Odvzemi dušika so količine vseh oblik dušika preračunane v kg dušika, ki so bile odvzete iz tal s pospravljenimi pridelki, s pospravljeno ali popaseno krmo ter s pospravljenimi ostanki pridelkov z njiv, preračunani na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi.
Bruto bilančni presežek
Bruto presežek dušika je v tla vnesena količina dušika, od katere odštejemo odvzeto količino dušika, preračunana na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi. Morebitni presežki dušika pomenijo nevarnost negativnega vpliva kmetijstva na okolje in so podlaga za posredno ocenjevanje obremenjevanja voda, zraka in tal z dušikovimi snovmi.
Neto bilančni presežek
Neto presežek dušika je bruto zaloga dušika, od katere odštejemo emisijo dušika v zrak, preračunana na hektar kmetijskih zemljišč v uporabi. Vsebuje del vnesenega dušika, ki ostane kot zaloga v tleh in del, ki se s časom izluži v vode.
POSAMEZNE POSTAVKE: Vnosi dušika , LETO: 2017
Podatek je popravljen glede na objavo dne 27. 02. 2019 zaradi popravkov pridelka in površine za travno deteljne in deteljno travne mešanice (naknadni posevek). Prejšnja objavljena vrednost je bila 156 t. Za napako se opravičujemo in prosimo za razumevanje.