Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Bilanca dušika (t), Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

POSAMEZNE POSTAVKE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 35 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 31 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
27. 02. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
t
Vir
Vir: Kmetijski inštitut Slovenije
Opombe

Opombe

Vir: Kmetijski inštitut Slovenije
Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
POSAMEZNE POSTAVKE
VNOSI DUŠIKA
Podatek je bil spremenjen zaradi sprememb pri izračunu; odslej so upoštevani tudi podatki o vnosu N s komposti in digestati.
uporabljene so bile najnovejše EMEP/EEA 2019 vrednosti
Datum spremembe: 26. 2. 2021.
Spremembe podatkov so od 0,06 % do 0,29 %.
Gnojila
Podatek je bil spremenjen zaradi sprememb pri izračunu; odslej so upoštevani tudi podatki o vnosu N s komposti in digestati.
Datum spremembe: 27. 2. 2020.
Spremembe podatkov so od 0,13 % do 0,82 %.
..Organska gnojila (brez živinskih gnojil)
Podatek je bil spremenjen zaradi sprememb pri izračunu; odslej so upoštevani tudi podatki o vnosu N s komposti in digestati.
Datum spremembe: 27. 2. 2020.
Spremembe podatkov so od 40,26 % do 100 %.
….Govedo
Posodobljena je bila ocena izločanja N pri mladem govedu in kravah dojiljah – uporabljene so bile najnovejše EMEP/EEA 2019 vrednosti
Datum popravka: 26.2.2021
….Perutnina
Posodobljena je bila ocena izločanja N pri perutnini – uporabljene so bile najnovejše EMEP/EEA 2019 vrednosti
Datum popravka: 26.2.2021
BRUTO BILANČNI PRESEŽEK ( vnosi minus odvzemi)
Podatek je bil spremenjen zaradi sprememb pri izračunu; odslej so upoštevani tudi podatki o vnosu N s komposti in digestati.
Datum spremembe: 27. 2. 2020.
Spremembe podatkov so od 0,09 % do 1,09 %.
Emisije N
Podatek je bil spremenjen zaradi sprememb pri izračunu emisij N v atmosfero. Nove EMEP/EAA 2019 vrednosti.
Datum spremembe: 26. 2. 2021.
Spremembe podatkov so od 0,06 % do 1,04 %.
NETO BILANČNI PRESEŽEK (bruto zaloga minus emisije N)
Podatek je bil spremenjen zaradi sprememb pri izračunu emisij N v atmosfero in izračunu vnosa N (odslej so upoštevani tudi podatki o vnosu N s komposti in digestati).
Datum spremembe: 27. 2. 2020.
Spremembe podatkov so od 0,10 % do 2,44 %.
POSAMEZNE POSTAVKE
VNOSI DUŠIKA
Vnosi dušika so količine vseh oblik dušika preračunane v tone dušika, ki so bile vnešene v tla s semeni in sadilnim materialom, z gnojili, z biološko fiksacijo, z depozicijo atmosferskega dušika in z ostanki pridelkov na njivah.
ODVZEMI DUŠIKA
Odvzemi dušika so količine vseh oblik dušika preračunane v tone dušika, ki so bile odvzete iz tal s pospravljenimi pridelki, s pospravljeno ali popaseno krmo ter s pospravljenimi ostanki pridelkov z njiv.
BRUTO BILANČNI PRESEŽEK ( vnosi minus odvzemi)
Bruto presežek dušika je v tla vnesena količina dušika, od katere odštejemo odvzeto količino dušika. Morebitni presežki dušika pomenijo nevarnost negativnega vpliva kmetijstva na okolje in so podlaga za posredno ocenjevanje obremenjevanja voda, zraka in tal z dušikovimi snovmi.
Emisije N
Emisija (izpust) dušika v zrak je ocenjena količina dušika, ki jo celotna dejavnost kmetijstva izpusti v zrak. Izračunana je po predpisani metodologiji za nacionalno poročanje po Konvenciji ZN o spremembi podnebja in po Konvenciji o daljinskem transportu onesnaženega zraka.
NETO BILANČNI PRESEŽEK (bruto zaloga minus emisije N)
Neto presežek dušika je bruto zaloga dušika, od katere odštejemo emisijo dušika v zrak. Vsebuje del vnesenega dušika, ki ostane kot zaloga v tleh in del, ki se s časom izluži v vode.