Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Število perutnine, kohezijski regiji, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

KOHEZIJSKA REGIJA

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

VRSTA PERUTNINE

Skupaj: 9 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 33 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
29. 03. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Med leti 1992 in 1996 so se podatki zbirali, vendar so bili objavljeni podatki popravljeni, ker je prišlo do podvajanja podatkov v enem od podjetij. Za ta leta objavljamo skupno število perutnine na tisoč kljunov natančno. Za leto 1997 objavljamo podatek, ki smo ga zbrali z raziskovanjem na dan 1. 6. 1997. V letih 1998 in 1999 nismo zbrali podatkov o številu perutnine na družinskih kmetijah, niti jih nismo ocenili. Od leta 2000 pa smo zbirali podatke o perutnini tudi po podrobnih kategorijah.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
KOHEZIJSKA REGIJA
Podatki so teritorialno razvrščeni po Klasifikaciji statističnih teritorialnih enot v Evropski uniji (The Classification of Territorial Units for Statistics) – NUTS (opis in pojasnila), raven NUTS 2.
KOHEZIJSKA REGIJA: SLOVENIJA , VRSTA PERUTNINE: Vrsta perutnina - SKUPAJ , LETO: 2022
Zdaj objavljeni podatki o perutnini skupaj so v primerjavi s tistimi, ki so bili objavljeni 30. 3. 2023, popravljeni. Prvotno objavljena vrednost tega podatka je bila 7.199.237. Za napako se opravičujemo in prosimo za razumevanje.
KOHEZIJSKA REGIJA: SLOVENIJA , VRSTA PERUTNINE: Pitovni piščanci , LETO: 2022
Zdaj objavljeni podatki o pitovnih piščancih so v primerjavi s tistimi, ki so bili objavljeni 30. 3. 2023, popravljeni. Prvotno objavljena vrednost tega podatka je bila 5.022.963. Za napako se opravičujemo in prosimo za razumevanje.
KOHEZIJSKA REGIJA: SLOVENIJA , VRSTA PERUTNINE: Pegatke , LETO: 2020
Pegatke so v podatkih za leta od 2020 upoštevane v kategoriji 'druga perutnina'.
KOHEZIJSKA REGIJA: SLOVENIJA , VRSTA PERUTNINE: Pegatke , LETO: 2021
Pegatke so v podatkih za leta od 2020 upoštevane v kategoriji 'druga perutnina'.
KOHEZIJSKA REGIJA: Vzhodna Slovenija , VRSTA PERUTNINE: Vrsta perutnina - SKUPAJ , LETO: 2022
Zdaj objavljeni podatki o perutnini skupaj so v primerjavi s tistimi, ki so bili objavljeni 30. 3. 2023, popravljeni. Prvotno objavljena vrednost tega podatka je bila 5.938.792. Za napako se opravičujemo in prosimo za razumevanje.
KOHEZIJSKA REGIJA: Vzhodna Slovenija , VRSTA PERUTNINE: Pitovni piščanci , LETO: 2022
Zdaj objavljeni podatki o pitovnih piščancih so v primerjavi s tistimi, ki so bili objavljeni 30. 3. 2023, popravljeni. Prvotno objavljena vrednost tega podatka je bila 4.700.897. Za napako se opravičujemo in prosimo za razumevanje.
KOHEZIJSKA REGIJA: Vzhodna Slovenija , VRSTA PERUTNINE: Pegatke , LETO: 2020
Pegatke so v podatkih za leta od 2020 upoštevane v kategoriji 'druga perutnina'.
KOHEZIJSKA REGIJA: Vzhodna Slovenija , VRSTA PERUTNINE: Pegatke , LETO: 2021
Pegatke so v podatkih za leta od 2020 upoštevane v kategoriji 'druga perutnina'.
KOHEZIJSKA REGIJA: Zahodna Slovenija , VRSTA PERUTNINE: Pegatke , LETO: 2020
Pegatke so v podatkih za leta od 2020 upoštevane v kategoriji 'druga perutnina'.
KOHEZIJSKA REGIJA: Zahodna Slovenija , VRSTA PERUTNINE: Pegatke , LETO: 2021
Pegatke so v podatkih za leta od 2020 upoštevane v kategoriji 'druga perutnina'.