Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Število prašičev, kohezijski regiji, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

KOHEZIJSKA REGIJA

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

VRSTA PRAŠIČEV

Skupaj: 15 | izbranih:

Išči

LETO

Skupaj: 33 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
29. 03. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Prašiči so domače živali vrste Sus.
Kategorije prašičev v obdobju 1991-1999 smo s pomočjo deležev prerazporedili v zdajšnje kategorije. Podlaga za določitev deležev so bili podatki o številu prašičev od 1. 12. 2001, ko smo že upoštevali novo kategorizacijo. V sodelovanju s strokovnjaki smo privzeli, da je podatek o številu pujskov v starosti do 2 mesecev enak podatku o številu pujskov v kategoriji do 20 kg.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
KOHEZIJSKA REGIJA
Podatki so teritorialno razvrščeni po Klasifikaciji statističnih teritorialnih enot v Evropski uniji (The Classification of Territorial Units for Statistics) – NUTS (opis in pojasnila), raven NUTS 2.
VRSTA PRAŠIČEV
Podatke o rojenih pujskih v kmetijskih podjetjih smo zbrali z raziskovanjem, na družinskih kmetijah pa smo jih ocenili s pomočjo rezultatov raziskovanj v kmetijskih podjetjih, podatkov BF-ja - Oddelka za zootehniko in ocen KIS-a.