Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Število goveda, kohezijski regiji, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

KOHEZIJSKA REGIJA

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

VRSTA GOVEDA

Skupaj: 22 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 33 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
29. 03. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

V letu 2007 prihaja do preloma serije. Od leta 2007 naprej osnovne podatke o številu govedi na dan 1. december pridobimo iz Centralnega registra govedi,
podatke o namenu reje pa zberemo s pomočjo vzorčnega raziskovanja.
Pri govedu sta iz raziskovanj za obdobje 1991-2002 primerljiva samo dva podatka: govedo skupaj in krave skupaj. Ker v tem obdobju nismo imeli na voljo podrobnih podatkov za oceno števila živali v posameznih kategorijah, smo se odločili, da objavimo le podatke o skupnem številu goveda in skupnem številu krav. Od leta 1996 objavljamo tudi podatke o številu goveda po starostnih skupinah. Od leta 2000 objavljamo vse podatke.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
KOHEZIJSKA REGIJA
Podatki so teritorialno razvrščeni po Klasifikaciji statističnih teritorialnih enot v Evropski uniji (The Classification of Territorial Units for Statistics) – NUTS (opis in pojasnila), raven NUTS 2.
VRSTA GOVEDA
3.3.1 Govedo nad 2 leti, krave molznice
Krave molznice so krave, katerih mleko se pretežno uporablja za človeško prehrano ali za predelavo v mlečne izdelke. Sem spadajo tudi suhe krave molznice.
3.3.2 Govedo nad 2 leti, druge krave
Druge krave so krave, katerih mleko se pretežno uporablja za vzrejo telet ne glede na to, ali teleta mleko posesajo ali teletom pokrmijo že namolzeno mleko. Sem spadajo tudi suhe krave rejnice, dojilje in delovne krave.