Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Število kokoši nesnic konzumnih jajc po velikostnih razredih, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči

VELIKOSTNI RAZRED CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 4 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 11 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
15. 05. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
MERITVE
Kokoši nesnice
Oceno števila kokoši nesnic za prirejo konzumnih jajc smo izračunali na podlagi podatka o številčnem stanju kokoši na dan (referenčni datum: 1. december),
število pridobljenih konzumnih jajc pa se nanaša na obdobje od 1. decembra preteklega leta do 30. novembra referenčnega leta.
Pri izračunu smo upoštevali priporočeno metodologijo Eurostata.
Konzumna jajca
Oceno števila kokoši nesnic za prirejo konzumnih jajc smo izračunali na podlagi podatka o številčnem stanju kokoši na dan (referenčni datum: 1. december),
število pridobljenih konzumnih jajc pa se nanaša na obdobje od 1. decembra preteklega leta do 30. novembra referenčnega leta.
Pri izračunu smo upoštevali priporočeno metodologijo Eurostata.