Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Koze, prireja mesa in mleka, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 5 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 32 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
15. 05. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
1000 t, 1000 l
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Podatek o zakolu ovac v klavnicah spremljamo v vsem obravnavanem obdobju in so bili na voljo. Podatek o zakolu koz v klavnicah pa zbiramo šele od leta 1997, zato so podatki v obdobju 1992-1996 za koze ocenjeni na podlagi podatkov o zakolu ovac.
Od leta 1997 spremljamo v zakolu tudi koze. Podatki kažejo, da je skupni zakol koz zelo majhen in povprečna klavna teža zelo nizka. Zato za klavno težo odraslih koz prevzamemo klavno težo odraslih ovac, za klavno težo kozličkov pa povprečno maso zaklanih koz v klavnicah.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
MERITVE
Na voljo smo imeli podatke o zakolu v klavnicah (ločeno po vrstah in kategorijah znotraj vrste). Zakol na družinskih kmetijah pa je bilo treba oceniti. Zakol na družinskih kmetijah smo ocenili s pomočjo bilance:

Število zaklanih živali na družinskih kmetijah je:
število živali na začetku leta
+ število rojenih živali
+ število uvoženih živali
- število izvoženih živali
- število poginulih živali
- število živali na koncu leta
- število živali, zaklanih v klavnicah

V starih izračunih smo imeli na voljo različno zbrane podatke za kmetijska podjetja in družinske kmetije. Za kmetijska podjetja so bili podatki zbrani podrobneje. Na podlagi teh podatkov smo ocenili rojstva in pogin za celotno Slovenijo.

Podatke o uvozu in izvozu živih živali smo dobili na SURS-u - Oddelku za zunanjo trgovino. Primerjali smo jih s podatki z VURS-a in jih po potrebi popravili.

Za izračun prirasta v živi masi smo uporabili podatke o domači prireji mesa, katere smo z enotno klavnostjo pretvorili v živo maso.
MERITVE
Prirast v živi masi (tisoč ton)
Prirast v živi masi je izračunan iz žive mase zaklanih živali, razlike v masi izvoženih in uvoženih živali in razlike v masi živali na začetku in koncu leta (prirast v živi masi = domača prireja mesa, izražena v živi masi + razlika v zalogah, izražena v živi masi).
Vse pridobljeno meso (tisoč ton)
Vse pridobljeno meso je meso vseh v Sloveniji zaklanih živali, zrejenih v Sloveniji, in v Slovenijo uvoženih živali (vse pridobljeno meso = meso iz zakola v klavnicah + meso iz zakola na družinskih kmetijah).
Domača prireja mesa (tisoč ton)
Domača prireja mesa je meso živali, zrejenih na območju Slovenije (domača prireja mesa = vse pridobljeno meso - v meso preračunana masa živih uvoženih živali + v meso preračunana masa živih izvoženih živali).