Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Perutnina, prireja mesa in jajc, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 6 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 32 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
15. 05. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število, 1000 t
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


Perutnina so skupina domačih živali kokoši [vrste Gallus], puranov [vrste Meleagris], rac [vrste Anas], gosi [vrste Anser], pegatk [vrste Numida] in druge perutnine. Med drugo perutnino spadajo prepelice [vrste Coturnix], jerebice [vrste Perdix], fazani [vrste Phasianus].
Med leti 1992 in 1996 so se podatki zbirali, vendar so bili objavljeni podatki popravljeni, ker je prišlo do podvajanja podatkov v enem od podjetij. Za ta leta objavljamo skupno število perutnine na tisoč kljunov natančno. Za leto 1997 objavljamo podatek, ki smo ga zbrali z raziskovanjem na dan 1. 6. 1997. V letih 1998 in 1999 nismo zbrali podatkov o številu perutnine na družinskih kmetijah, niti jih nismo ocenili. Od leta 2000 pa smo zbirali podatke o perutnini tudi po podrobnih kategorijah.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
MERITVE
V letu 2000 so bili podatki za obdobje 1996-2000 popravljeni na podlagi podatkov Popisa kmetijskih gospodarstev 2000. V letu 2000 smo določili tudi enotno razmerje med mesom, pridobljenim v klavnicah in na družinskih kmetijah za obdobje 1996-2000.

V letu 2001 pa se je v klavnicah močno povečal zakol perutnine. Če bi prirejo mesa ocenili na isti način, bi to povečanje vplivalo tudi na prirejo perutnine na družinskih kmetijah. Ker je analiza podatkov 1991, 1997 in 2000 pokazala, da se število perutnine na družinskih kmetijah zmanjšuje, smo morali oceno pridobljenega mesa na družinskih kmetijah določiti drugače.

Za prirejo mesa smo določili 3 vire mesa:
- klavnice,
- intenzivne kmetije [so tiste, ki redijo 100 ali več kljunov perutnine],
- ekstenzivne kmetije [so tiste družinske kmetije, ki redijo do pod 100 kljunov perutnine].

Podatke iz klavnic mesečno pridobivamo z rednim statističnim raziskovanjem.
Predvideli smo, da intenzivni rejci koljejo perutnino v klavnicah, tako da je ta podatek že zajet v mesečnem raziskovanju o zakolu v klavnicah in ga nismo posebej ocenjevali.
Prirejo mesa na družinskih kmetijah smo ocenili na podlagi deležev zaklane perutnine v klavnicah.
Za oceno prireje mesa na ekstenzivnih kmetijah v letu 2002 smo uporabili podatke, pridobljene s statističnim raziskovanjem v decembru 2002. Dobili smo podatke o številu in kategorijah posameznih vrst perutnine, ki je bila zaklana na ekstenzivnih kmetijah. Maso smo privzeli iz klavnic, saj nimamo točnega podatka o masi na družinskih kmetijah zaklane perutnine.
Ker uvoza in izvoza žive perutnine praktično ni, velja, da je domača prireja mesa enaka vsemu pridobljenemu mesu.
MERITVE
Število nesnic (tisoč)
Število kokoši nesnic ni enako številu v tabeli 3.
V tabeli 3 se podatki nanašajo na točno določen dan, v tej tabeli pa se podatki nanašajo na opazovano obdobje.

Ostalo glej metodološka pojasnila.
Znesena jajca (tisoč)
Glej metodološka pojasnila.
Prirast v živi masi (tisoč ton)
Prirast v živi masi je izračunan iz žive mase zaklanih živali, razlike v masi izvoženih in uvoženih živali in razlike v masi živali na začetku in koncu leta [prirast v živi masi = domača prireja mesa, izražena v živi masi + razlika v zalogah, izražena v živi masi].
Vse pridobljeno meso (tisoč ton)
Vse pridobljeno meso je meso vseh v Sloveniji zaklanih živali, zrejenih v Sloveniji, in v Slovenijo uvoženih živali [vse pridobljeno meso = meso iz zakola v klavnicah + meso iz zakola na družinskih kmetijah].
Domača prireja mesa (tisoč ton)
Domača prireja mesa je meso živali, zrejenih na območju Slovenije [domača prireja mesa = vse pridobljeno meso - v meso preračunana masa živih uvoženih živali + v meso preračunana masa živih izvoženih živali].
V klavnicah pridobljeno meso (tisoč ton)
V klavnicah pridobljeno meso je meso vseh v klavnicah zaklanih živali.
MERITVE: Število nesnic (tisoč) , LETO: 2013
Podatki za Število nesnic (tisoč) so popravljeni glede na objavo dne 30.8.2018.
Prejšnja objavljena vrednost je bila 1.380. Za napako se opravičujemo in prosimo za razumevanje.
MERITVE: Znesena jajca (tisoč) , LETO: 2013
Podatki za Znesena jajca (tisoč) so popravljeni glede na objavo dne 30.8.2018.
Prejšnja objavljena vrednost je bila 357.589. Za napako se opravičujemo in prosimo za razumevanje.