Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Prodaja fitofarmacevtskih sredstev po kemijskih razredih (kg aktivnih snovi) - nova EU klasifikacija, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

KEMIJSKI RAZREDI CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 165 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 7 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
15. 09. 2023
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
kg
Vir
Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Opombe

Opombe

Vir: Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
Nekateri seštevki se zaradi zaokroževanja ne ujemajo.
Klasifikacija po UREDBI KOMISIJE (EU) 2017/269 z dne 16. februarja 2017
o spremembi Uredbe (ES) št. 1185/2009 Evropskega parlamenta in Sveta
o statističnih podatkih o pesticidih v zvezi s seznamom aktivnih snovi.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
KEMIJSKI RAZREDI
Fitofarmacevtska sredstva - SKUPAJ
Prikazani podatki predstavljajo veleprodajo pesticidov na domačem trgu. Po Uredbi (ES) št. 1185/2009 se zbirajo podatki za pesticide, ki so fitofarmacevtska sredstva, vendar se pričakuje, da bodo v spremembo uredbe vključeni tudi biocidi, in to ko bo končano prvo vrednotenje aktivnih snovi za uporabo v biocidnih pripravkih.
Fungicidi in baktericidi
Fungicidi so sredstva za zatiranje glivic, ki povzročajo rastlinske bolezni vključno z baktericidi za zatiranje bakterij.
Herbicidi, snovi za uničevanje steblovine in mahu
Herbicidi so sredstva za zatiranje plevelov oziroma v širšem smislu neželenih rastlin.
Insekticidi in akaricidi
Insekticidi so sredstva za zatiranje žuželk, vključno z akaricidi za zatiranje pršic.