Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Posevki na njivah, osnovna površina, Slovenija, večletno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

GLAVNI POSEVEK CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 72 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 7 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
5. 01. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
ha, število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe


.
Zaradi zaokroževanja se določeni seštevki morda ne ujemajo.
Podatki se nanašajo na rezultate raziskovanj o strukturi kmetijskih gospodarstev. Nekateri podatki se razlikujejo od podatkov, objavljenih v okviru celotne rastlinske pridelave za določeno leto, ker so bili dopolnjeni s podatki iz drugih administrativnih in statističnih virov.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
GLAVNI POSEVEK
Cvetje in okrasne rastline [brez drevesnic]
V letu 2013 in 2016 samo tržna pridelava.
GLAVNI POSEVEK: Druga žita, druga [sirek, mohar, soržica, mešanice žit] , MERITVE: Površina [ha] , LETO: 2010
Podatek je bil popravljen [29.06.2017]. Prejšnja vrednost je bila 8. Za napako se opravičujemo.
GLAVNI POSEVEK: Druga žita, druga [sirek, mohar, soržica, mešanice žit] , MERITVE: Število kmetijskih gospodarstev , LETO: 2010
Podatek je bil popravljen [29.06.2017]. Prejšnja vrednost je bila 13. Za napako se opravičujemo.
GLAVNI POSEVEK: Druge stročnice - skupaj , MERITVE: Površina [ha] , LETO: 2007
Podatek je bil popravljen [29.06.2017]. Prejšnja vrednost je bila 16. Za napako se opravičujemo.
GLAVNI POSEVEK: Druge stročnice - skupaj , MERITVE: Število kmetijskih gospodarstev , LETO: 2007
Podatek je bil popravljen [29.06.2017]. Prejšnja vrednost je bila 51. Za napako se opravičujemo.
GLAVNI POSEVEK: Druge industrijske rastline , MERITVE: Površina [ha] , LETO: 2010
Podatek je bil popravljen [29.06.2017]. Prejšnja vrednost je bila 46. Za napako se opravičujemo.
GLAVNI POSEVEK: Druge industrijske rastline , MERITVE: Število kmetijskih gospodarstev , LETO: 2010
Podatek je bil popravljen [29.06.2017]. Prejšnja vrednost je bila 130. Za napako se opravičujemo.
GLAVNI POSEVEK: Druge industrijske rastline, drugo , MERITVE: Površina [ha] , LETO: 2010
Podatek je bil popravljen [29.06.2017]. Prejšnja vrednost je bila '- ni pojava'. Za napako se opravičujemo.
GLAVNI POSEVEK: Druge industrijske rastline, drugo , MERITVE: Površina [ha] , LETO: 2013
Podatek je bil popravljen [29.06.2017]. Prejšnja vrednost je bila '- ni pojava'. Za napako se opravičujemo.
GLAVNI POSEVEK: Druge industrijske rastline, drugo , MERITVE: Število kmetijskih gospodarstev , LETO: 2010
Podatek je bil popravljen [29.06.2017]. Prejšnja vrednost je bila '- ni pojava'. Za napako se opravičujemo.
GLAVNI POSEVEK: Druge industrijske rastline, drugo , MERITVE: Število kmetijskih gospodarstev , LETO: 2013
Podatek je bil popravljen [29.06.2017]. Prejšnja vrednost je bila '- ni pojava'. Za napako se opravičujemo.