Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Kmetijska gospodarstva po velikostnih razredih kmetijskih zemljišč v uporabi [KZU], Slovenija, večletno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

VELIKOSTNI RAZRED KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ V UPORABI [HA]

Skupaj: 14 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 8 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
3. 07. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
ha, število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Zaradi zaokroževanja se določeni seštevki morda ne ujemajo.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
MERITVE
Površina [ha]
Skupni travniki in pašniki niso vključeni [do leta 2007 22.786 ha, leta 2007 9.062 ha, leta 2010 8.221 ha, leta 2013 8.733 ha, leta 2016 8.812 ha].