Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Odkup kravjega mleka na kmetijskih gospodarstvih, po velikostnih razredih odkupljenega mleka (t), Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

VELIKOSTNI RAZRED CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 6 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 18 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
31. 08. 2023
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
t
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Vsote se zaradi zaokroževanja včasih ne ujemajo.
Zdaj objavljeni podatki o odkupu mleka po velikostnih razredih so v primerjavi s tistimi, ki so bili objavljeni 31. 8. 2022, popravljeni.
Nekoliko (za največ 0,2 %) smo spremenili nekaj podatkov za leta 2006, 2008, 2009, 2013 in 2021.
Za napako se opravičujemo in prosimo za razumevanje.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila