Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Indeksi cen inputov v kmetijstvu (povprečje 2015=100), Slovenija, 2010 - 2023
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

PROIZVODI IN STORITVE

Skupaj: 53 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 14 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
25. 03. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
utež, indeks
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Od objave podatkov za 2024 je spremenjeno bazno leto pri indeksu Leto / povprečje leta, iz leta 2015 se je spremenila na leto 2020. Podatki, preračunani na bazno leto 2020, so na voljo od 2015 naprej. Podatki z baznim letom 2020 so objavljeni v tabeli 1514004S
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
MERITVE
Utež
Izračun uteži posameznih skupin proizvodov/storitev temelji na oceni
vrednosti njihove potrošnje v kmetijstvu v baznem letu 2015
(vir: Ekonomski računi za kmetijstvo, Slovenija, 2015).
Skupna vrednost uteži je 100000.
Bazni indeks (povprečje 2015=100)
Letne bazne indekse cen inputov v kmetijstvu izračunavamo s pomočjo navadne aritmetične sredine četrtletnih baznih indeksov cen.