Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Indeksi cen inputov v kmetijstvu (povprečje 2015=100), Slovenija, mesečno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

PROIZVODI IN STORITVE

Skupaj: 53 | izbranih:

Išči

MESEC CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 168 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
29. 02. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
utež, indeks
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Mesečni podatki za tekoče leto so začasni. Ob vsakokratni Prvi objavi se ti podatki lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki. Mesečni podatki dobijo status končnih podatkov z objavo letnih podatkov (najpozneje konec februarja prihodnje leto).
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
MERITVE
Utež
Izračun uteži posameznih skupin proizvodov/storitev temelji na oceni
vrednosti njihove potrošnje v kmetijstvu v baznem letu 2015
(vir: Ekonomski računi za kmetijstvo, Slovenija, 2015).
Skupna vrednost uteži je 100000.
Bazni indeks (povprečje 2015=100)
Mesečne bazne indekse cen inputov v kmetijstvu izračunavamo po Laspeyresovi formuli; to pomeni, da primerjamo cene izbranih proizvodov/storitev v tekočem obdobju z njihovimi povprečnimi letnimi cenami v baznem obdobju. Pri izračunih indeksov cen skupin proizvodov in/ali storitev si pomagamo z utežmi za vsak izbrani proizvod/storitev.