Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Indeksi registracij pravnih enot po dejavnosti, Slovenija, četrtletno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

INDEKS CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 4 | izbranih:

Išči

VRSTA PODATKA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 3 | izbranih:

Išči

ČETRTLETJE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 37 | izbranih:

Išči

SKD DEJAVNOST CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 9 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
10. 05. 2024
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
indeks
Naslednja objava
2. 08. 2024
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Registracije. V tem podatku so zajete pravne enote, ki so se v opazovanem obdobju na novo registrirale v Poslovnem registru Slovenije, ki ga vodi Agencija za javno pravne evidence in storitve (AJPES).
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
INDEKS
Od objave podatkov za 1. četrtletje 2024 se objavljajo podatki za indeks Četrtletje / povprečje leta 2021. Podatki, preračunani na bazno leto 2021, so na voljo od 1. četrtletja 2015 naprej. Podatki z baznim letom 2015 se ne posodabljajo z novimi časovnimi točkami.
SKD DEJAVNOST
Dejavnosti so zajete glede na Uredbo (EU) 2019/2152 o evropski poslovni statistiki in razveljavitvi desetih pravnih aktov na področju poslovne statistike na področjih dejavnosti od B - Rudarstvo do S - Druge dejavnosti (brez dejavnosti javne uprave in obrambe, dejavnosti obvezne socialne varnosti in dejavnosti članskih organizacij).
VRSTA PODATKA
Originalni podatki
Vplivi sezone in koledarja niso izločeni.