Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Novonastala podjetja in podjetja, ki so prenehala poslovati, po dejavnosti (SKD 2008) in pravnoorganizacijski obliki, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

SKD DEJAVNOST

Skupaj: 128 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 2 | izbranih:

Išči

MERITVE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 9 | izbranih:

Išči

PRAVNOORGANIZACIJSKA OBLIKA CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 4 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
14. 07. 2023
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

Vsote se zaradi zaokroževanja včasih ne ujemajo.
Podatki za podjetja, ki so prenehala poslovati, v 2021 so začasni. Končni podatki bodo objavljeni v juniju 2024. Podrobnejša pojasnila o revidiranju podatkov so objavljena v Metodoloških pojasnilih o revidiranju statističnih podatkov.
Z novo evropsko zakonodajo o poslovnih statistikah se je spremenil nabor opazovanih dejavnosti. Od leta opazovanja 2021 dalje se spremlja dejavnost holdingov (podrazred 64.200 po SKD 2008), dejavnost članskih organizacij (oddelek 94 po SKD 2008) pa se ne spremlja več. Zaradi na novo opazovanih dejavnosti v letu 2021 podatki niso primerljivi za oddelek 64 dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
LETO
2020
Podatki za vsa podjetja in novonastala podjetja v letu 2020 se nahajajo v arhivu v tabeli 1418401S .