Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Polnoletni obsojenci (znani storilci) po kaznivem dejanju in državljanstvu, Slovenija, letno
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

KAZNIVO DEJANJE CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 1.211 | izbranih:

Išči

DRŽAVLJANSTVO

Skupaj: 4 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 8 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
15. 06. 2023
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

KAZNIVO DEJANJE
Kazniva dejanja so do vklju_no leta 2016 razvrš_ena po posameznih kazenskih zakonikih.
_e je na prvem mestu šifra 1. pomeni, da gre za kazniva dejanja po Kazenskem zakoniku KZ-UPB1 (uporabljen do leta 2008), _e je na prvem mestu šifra 4. gre za kazniva dejanja po Kazenskem zakoniku KZ-1 (uporabljen od leta 2008 do 2012), _e je na prvem mestu šifra 5. gre za kazniva dejanja po Kazenskem zakoniku KZ-1B (uporabljen od leta 2012 dalje). Šifri 2. in 3. pomenita stare kazenske zakonike, ki niso ve_ v uporabi.
Predlagamo uporabo iskalnika (v okence 'Iš_i' pri spremenljivki KAZNIVO DEJANJE vtipkajte iskani niz).
Primer:
_e želite imeti podatke o »povzro_itvi prometne nesre_e iz malomarnosti« po vseh kazenskih zakonikih morate izbrati šifre 1.XXXI.323, 4.XXXI.323, 5.XXXI.323, itd.
Od leta 2017 dalje so vse novele kazenskega zakonika KZ-1 objavljene pod šifro zakonika 4.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila