Milijarda podatkov v podatkovni bazi SiStat

Polnoletne osebe zoper katere je bil kazenski postopek pri državnem tožilstvu končan po kaznivem dejanju in vrsti odločbe, Slovenija, 2006 - 2012
Za prikaz tabele izberite vrednosti, ki jih želite prikazati, in želeni način prikaza. Navodilo za označevanje izbora

Za dimenzije, označene z CtrlVariableSelectorEliminationTooltip, morate izbrati najmanj eno vrednost v vsakem oknu.

KAZNIVO DEJANJE

Skupaj: 1.520 | izbranih:

Išči

VRSTA ODLOČBE

Skupaj: 8 | izbranih:

Išči

LETO CtrlVariableSelectorEliminationTooltip

Skupaj: 7 | izbranih:

Išči


Število izbranih podatkovnih polj je:(največje dovoljeno število izbranih podatkovnih polj je 1.000.000)

Prikaz na zaslonu je omejen na največ 1.000 vrstic in 150 stolpcev.


Število izbranih podatkovnih polj je večje od največjega dovoljenega, tj. 1.000.000
Kontakt in informacije

Informacije

Zadnja objava
24. 01. 2022
Kontaktna oseba
Statistični urad RS, T: (01) 241 64 04, E: gp.surs@gov.si
Enota
število
Vir
Statistični urad Republike Slovenije
Opombe

Opombe

KAZNIVO DEJANJE
Kazniva dejanja so razvrščena po posameznih kazenskih zakonikih.
Če je na prvem mestu šifra 1. pomeni, da gre za kazniva dejanja po Kazenskem zakoniku KZ-UPB1 [uporabljen do leta 2008], če je na prvem mestu šifra 4. gre za kazniva dejanja po Kazenskem zakoniku KZ-1 [uporabljen od leta 2008 do 2012], če je na prvem mestu šifra 5. gre za kazniva dejanja po Kazenskem zakoniku KZ-1B [uporabljen od leta 2012 dalje]. Šifri 2. in 3. pomenita stare kazenske zakonike, ki niso več v uporabi.
Predlagamo uporabo iskalnika [v okence 'Išči' pri spremenljivki KAZNIVO DEJANJE vtipkajte iskani niz].
Primer:
Če želite imeti podatke o »povzročitvi prometne nesreče iz malomarnosti« po vseh kazenskih zakonikih morate izbrati šifre 1.XXXI.325, 4.XXXI.323 in 5.XXXI.323.
Povezane vsebine:
- Metodološka pojasnila
- Koledar objav
- Vprašalniki statističnega raziskovanja